Followers

Usha-Usha

Artikel

Template Terbaru

Tafsiran Mimpi (Huruf A)


ANGGOTA KELUARGA

~menurut Islam: 

» Anggota Keluarga: Bermimpi mempunyai anak lelaki yang remaja bererti kemegahan dan kekuatan bagi anda. Perempuan yang bermimpi mempunyai anak lelaki yang sudah dewasa bererti satu kebaikan yang akan datang. 

~menurut Barat: 

» Anggota Keluarga: Mimpi ini boleh baik atau buruk, tergantung pada hubungan anda dengan keluarga. Bermimpi ayah bererti hal-hal berkaitan dengan kuasa, bermimpi ibu bermakna hal-hal berkenaan dengan perlindungan/perlindungan lampau, bermimpi adik-beradik bererti saingan, bermimpi datuk-nenek bererti kebijaksanaan, bermimpi anak anda melambangkan anda seperti anak atau hal-hal berkaitan dengan zaman kanak-kanak anda.

AIR 

~menurut Barat: 

» Air melambangkan emosi dan perasaan anda, di mimpi ia menggambarkan hidup dan kelahiran. Menyeberang sebuah sungai bermakna perubahan, sungai kecil yang mengalir dengan cepat menunjukkan emosi yang tidak dapat dikuasai, kolam terang menunjukkan permulaan baru, air berlumpur atau pusaran air bererti masalah yang tidak diduga-duga. 


ALLAH S.W.T

» Al-Ustaz Abu Sa’id berkata: "Sesiapa yang melihat seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah S.W.T. dan Allah memandang kepadanya, maka mimpi itu merupakan mimpi rahmat jika yang bermimpi itu orang salih. Tetapi kalau yang bermimpi itu bukan orang salih, maka itu merupakan peringatan."


ANAK

~menurut Barat: 

» Beranak: Mimpi ini bererti kemakmuran besar dan keberkatan, walaupun tak beranak dalam hidup benar

0 Kesan Parut: