Followers

Usha-Usha

Artikel

Template Terbaru

Percaturan Politik Syaitan!!!


Tersebut dalam kitab Al-Arais kerangan Abi Ishak,halaman 29,maksudnya:Diceritakan bahawasanya iblis berkata kepada Tuhannya:

IBLIS: Hai Tuhanku,telah Engkau laknat akan daku dan telah engkau keluarkan aku dari dalam syurga dan telah Engkau jadikan aku daripada syaitan yang dilontar dan dicela,padahal kepada Bani Adam (anak cucu Adam) telah Engkau bangkitkan para Rasul,maka siapakah pula Rasul-rasulku?

ALLAH SWT: Rasul-rasulmu ialah tukang tenung.

IBLIS: Apakah kitab-kitabku?

ALLAH SWT: Wasyam yakni hikayat atau dongengan.

IBLIS: Apakah hadisku?

ALLAH SWT: Hadismu ialah dusta.

IBLIS: Apakah bacaanku?

ALLAH SWT: Bacaanmu ialah syair.

IBLIS: Siapakah tukang azan (mu'azzin) bagiku?

ALLAH SWT: Mu'azzinmu ialah seruling,serunai (mizmar).

IBLIS: Apakah rumahku?

ALLAH SWT: Rumahmu ialah tandas.

IBLIS: Apakah masjidku?

ALLAH SWT: Masjidmu ialah pasar (pekan).

IBLIS: Apakah makananku?

ALLAH SWT: Makananmu yang tidak dibaca bismillah atasnya.

IBLIS: Apakah minumanku?

ALLAH SWT: Minumanmu ialah minuman yang memabukkan.

IBLIS: Siapakah pukatku (jaringku)?

ALLAH SWT: Jaringmu ialah perempuan.

____________________________________________________________________

Dari Wahab bin Munabbah berkata dia:"Allah SWT telah menyuruh iblis mengunjungi Rasulullah S.A.W dan menyuruh iblis menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah S.A.W kepadanya.Maka sampailah iblis dihadapan Rasulullah S.A.W.Iblis menjelma sebagai orang tua dan memegang sebatang tongkat.

RASULULLAH S.A.W: Siapakah engkau ini?

IBLIS : Aku adalah iblis.

RASULULLAH S.A.W: Mengapa engkau datang ke sini?

IBLIS: Sesungguhnya aku telah disuruh oleh Allah mengunjungi tuan dan aku dimestikan menjawab segala pertanyaan tuan.

RASULULLAH S.A.W: Hai Iblis,berapakah musuhmu daripada umatku?

IBLIS: Ada 15 belas musuhku:

 1. Engkau sendiri (Rasulullah s.a.w)
 2. Raja yang adil.
 3. Orang kaya yang merendah diri.
 4. Saudagar yang jujur.
 5. Orang alim yang benar menjunjung perintah Allah.
 6. Orang mukmin yang selalu menasihati orang.
 7. Orang mukmin yang pemurah.
 8. Orang yang bertaubat bersungguh-sungguh dan tetap dalam taubatnya.
 9. Orang yang tidak suka pada benda yang haram.
 10. Orang yang sentiasa berwudhuk.
 11. Orang mukmin yang banyak sedekahnya.
 12. Orang mukmin yang menolong orang yang berhajat.
 13. Pembawa Al-Quran yang selalu membacanya.
 14. Orang mukmin yang baik budi pekertinya.
 15. Orang mukmin yang asyik beribadat di waktu malam hari sedang orang lain dalam tidur nyenyak.
RASULULLAH S.A.W: Siapakah sahabat-sahabatmu?

IBLIS: Sahabat-sahabatku ada 10 jenisnya:

 1. Sultan yang zalim.
 2. Orang kaya yang sombong.
 3. Saudagar yang khianat.
 4. Peminum arak dan tuak.
 5. Orang yang selalu berkelahi.
 6. Orang yang mengerjakan zina.
 7. Orang yang makan harta anak yatim.
 8. Orang yang meringankan solat.
 9. Orang yang menahan zakat.
 10. Orang yang menganggap dirinya akan berumur panjang.


0 Kesan Parut: