Followers

Usha-Usha

Artikel

Template Terbaru

6 Perkara Yang Luar Biasa

Mukjizat : kejadian luar biasa yang terdapat pada para nabi dan rasul seperti bulan terbelah dua, tongkat menjadi ular dan sebagainya.

Irhash : Kejadian luar biasa pada diri nabi sebelum diangkat menjadi rasul seperti dada dibelah dengan tanpa rasa sakit.

Karamah : Kejadian luar biasa pada diri para wali seperti menghidupkan ayam yang telah mati atau mengetahui sesuatu yang akan datang.

Ma’unah : Kejadian luar biasa pada orang awam yang bertakwa seperti mengetahui yang ghaib dan sebagainya.

Istidraj : Kejadian luar biasa yang berlaku pada diri orang yang fasik seperti mampu mengangkat batu yang besar,menghentikan keretapi yang sedang berjalan laju dan sebagainya.

Sihir : Kejadian luar biasa yang berlaku pada diri orang kafir atau penjahat seperti kebal dan tidak mati jika ditikam.

0 Kesan Parut: