Followers

Usha-Usha

Artikel

Template Terbaru

Siapakah Orang-Orang Yang Dicintai Allah?

Alangkah indah apabila cinta kita berbalas!Siapakah orang-orang yang terbalas cintanya oleh Allah? Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 54:

"Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai Allah."

Berdasarkan ulama tafsir,mereka yang dicintai Allah SWT ialah:

 1. Attawabun (Orang-orang yang bertaubat).
 2. Al-Mutathahhirun (Suka bersuci).
 3. Al-Muttaqun (Bertaqwa).
 4. Al-Muhsinun (Suka berbuat baik).
 5. Shabirun (Bersabar).
 6. Al-Mutawakkilun (Bertawakal kepada Allah).
 7. Al-Muqsithun (Berbuat adil).
 8. Orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu barisan seakan-akan mereka satu bangunan yang kukuh.
 9. Orang yang berkasih sayang,lembut kepada orang mukmin.
 10. Orang yang menampakkan izzah kehormatan diri kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir.
 11. Orang yang berjihad (bersungguh-sungguh) di jalan Allah.
 12. Orang yang tidak takut dicela manusia kerana beramal sunnah.
 13. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah setelah menyelesaikan yang wajib.

0 Kesan Parut: