Followers

Usha-Usha

Artikel

Template Terbaru

Pakaian Nabi-Nabi Allah S.W.T


Pemurah adalah sifat Nabi Ibrahim a.s.

Redha adalah sifat Nabi Ishak a.s.

Sabar adalah sifat Nabi ayyub a.s.

Isyarat adalah sifat Nabi Zakaria a.s.

Berjauhan adalah sifat Nabi Yusuf a.s.

Memakai pakaian daripada bulu adalah sifat Nabi Yahya a.s.

Mengembara adalah sifat Nabi Isa a.s.

Fakir adalah sifat Nabi Muhammad SAW.

Apakah Pakaian Kalian???

0 Kesan Parut: